Vervoer voor elkaar

ANWB AutoMaatje is bedoeld voor inwoners van het dorp Hoogland en de wijk Kattenbroek
met een hulpvraag op het gebied van vervoer. Het is een aanvulling op de bestaande vervoer voorzieningen voor mensen die niet zelf (meer) kunnen voorzien in hun vervoer of geen gebruik (meer) kunnen maken van het openbaar vervoer.